Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2019 (TK)


Tävlingskommitténs verksamhetsplan 2019

Vision

”ForshagaDeje GK har tävling, uh va’ roligt!”

Vår vision är att tävlingsverksamheten i ForshagaDeje GK skall ha ett gott och oomtvistat renommé bland medlemmarna, golfspelare i Forshaga-, Dejeregionen och även bland mera långväga besökare.

Syfte

Syftet med tävlingsverksamheten på ForshagaDeje GK är att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare. Omfattningen skall vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten.

Strategier

Strategiskt skall arrangemangen utformas med fokus på kvalitet, tradition och ett stort mått av nytänkande och vara varierade och uppmuntra till en öppen och generös klubbanda.

- Kvalitet skall uppnås genom att arrangemangen är väl förberedda och korrekt och snabbt genomförda.

- Tradition uppnås genom att upprepa de arrangemang som anses ha uppnått en status av tradition.

- Nytänkande skall ingå som del i varje arrangemangsplanering t ex beträffande prisbordens innehåll som gärna får vara överraskande.

Att erbjuda t ex företag att sponsra någon tävling ingår i vår strategi. Men detta kräver ett bra och tätt samarbete med Marknadskommittén. Vi har ganska få sponsorer men de är trogna och vi hoppas på deras välvilja igen. Det finns utrymme för ytterligare sponsorer.

Vi vill göra ledamöterna i tävlingskommittén så kända att det blir enkelt och otvunget för både medlemmar och andra att framföra synpunkter på verksamheten.

Mål

Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2019 är:
- att genomföra totalt cirka 20 (17) klubbtävlingar inklusive golfvecka, klubbmästerskap (Herr och Dam), klubbmästerskap för åldersklasser.

- att genomsnittligt antal deltagare i våra arrangemang skall uppgå till minst 100 (90) st.

På längre sikt, säsongen 2021, skall det genomsnittliga antalet deltagare uppgå till 115 st.

Så snart GIT/eller annat verktyg tillåter det skall verksamheten ges mjuka mål i form av tävlingsdeltagarnas betyg efter deltagande i ett arrangemang.

Aktiviteter

De aktivitetersom TK ansvarar för under säsongen 2019 kommer i antal att vara ungefär lika som säsongen 2018 så antalet tävlingsdagar kommer att vara på samma nivå.

Vår strävan är att tävlingarna skall passa såväl yngre som äldre golfspelare av båda könen och skänka nöje åt nybörjare så väl som mer etablerade deltagare.

För 2019 skall vi ha en klubbtävling på våren (”Kick-off”) och en klubbtävling på hösten (”Tack för i år”). Om vädret och banan tillåter lägga första tävlingen till i mitten på maj.

Säsongens tävlingsprogram kommer att publiceras på golf.se.

TK ska hålla informationen till medlemmarna om kommittén och tävlingsverksamheten aktuell på klubbens hemsida.

TK ser till att de lokala reglerna är aktuella, uppdaterade och korrekt formulerade.

Organisation och Personal

Tävlingskommitténs ledamöter är:

- Berit Hassel (Sammankallande)
- Per Boman (Ledamot)

Utöver tävlingskommittén behövs det ett antal tävlingsledare och andra funktionärer engagerade i att bedriva verksamheten. Alla resurser arbetar på ideell basis och det är därför viktigt att insatserna sprids på så sätt att uppdragen känns stimulerande hellre än betungande.

Att bemanna tävlingsadministrationen med för många personer gör det svårt att säkerställa att man får tillräcklig erfarenhet och kunskap för att kunna genomföra administrationen av en tävling ”från ax till limpa” för att belastningen på TK skall kunna hållas på en rimlig nivå.

Att vi tar fram c:a max 8 -10 personer som vi anser har förutsättningar och lust att hålla sig uppdaterade på GIT, regler och vår teknik och träffar en överenskommelse med dem om att tjänstgöra som Tävlingsledare/GIT eller 1:e GIT-operatör vid något/några tillfällen. Dessa personer skall ha möjlighet att teckna sig för tävlingstillfällen både bland klubbtävlingarna och bland företagsgolfen så att erfarenhet kan vinnas även på vardagar.

Andra uppgifter som det behövs funktionärer till vid tävlingar är:
- starter
- forecaddie
- ta betalt och dela ut scorekort
- m.m.

Denna lösning ger klubben en bredare och säkrare rekryteringsbas för funktionärer till både klubbtävlingarna och företagsgolfen.

Tävlingsverksamheten kräver också insatser från personalen i kansli respektive bana och sker i nära samarbete med övriga kommittéer och klubbstyrelse.

TK är även ForshagaDeje GKs Handicapskommitté och tillämpar EGA handicapsregler.

Utveckling

För de personer som är engagerade i tävlingsverksamheten behövs fortlöpande utbildning och praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling.

Utbildningar så som TLR1 och TLR2 brukar anordnas av golfdistriktsförbundet (VGDF).
Efter TLR2 kan man skriva prov (ej obligatoriskt).

 

//Tävlingskommittén

Verksamhetsplanen i utskriftsvänligt format[pdf]

Uppdaterad: 04 FEB 2019 14:51 Skribent: Gun Olsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
ForshagaDeje GK - Golf
Dömle 1
66991 Deje

Kontakt:
Tel: 055241440
E-post: This is a mailto link

Se all info