Hoppa till sidans innehåll

Banstatus


Banstatus:

OBS!
Fredagen den 5/10 är banan stängd på grund av tävling. 

Hej på er,

 

I jobbet med att återta fjolårshöstens greenkvalié, har det upprättats en plan. Denna plan innefattar även tee´s, fairway, greenområden och givetvis konstbevattningen. Här kommer nu ett sammandrag uppdelat i två delar. Först utförda åtgärder därefter planerade arbeten och investeringar. 

 

Arbetet intensifierades i samband med att bankonsulenten Mikael ”Bobban” Frisk genomförde ett banbesök och inventering av, framförallt greenstatus onsdagen den 15/8. Efter mötet fastställdes följande omedelbara åtgärder:

 

  1. Fast gödsling och vertikalskärning av samtliga greener.
  2. Stickluftning och kalkning av samtliga greener. I samband med besöket togs en jordprovsanalys på green 6 och 18. Lab svaren utgör underlag för fortsatt planering av gödselprogram.

 

Under kommande tid till sista augusti genomfördes ovanstående åtgärder.
I samband med vertikalskärningen dressades samtliga greener dessutom utfördes ytterligare en fast gödsling av greenerna.

 

Svaren på jordprovsanalysen återkopplades till Bobban och gav underlag till att genomföra ytterligare en kalkning av samtliga greener senare i höst. Under samma period påbörjades också gödsling av fairway samt vissa greenområden (ej greener) med möjlighet till konstbevattning.

 

Vad gäller konstbevattningen så upptäcktes en liten läcka på sugledningen i pumphuset fredagen den 31/8 som samma dag blev provisoriskt tätad. Under de två kommande veckorna fram till dagens datum har grävning och lagning av läcka på stamledningen mellan hål 8 och 16 genomförts samt små läckor på konstbevattningen vid hål 12, 8 och 9B. Utöver detta har även byten av bevattningsventiler gjorts vid greenerna på hål 4 och 14. Samt test av våra bevattningspumpars kapacitet. Dessutom har Forshaga Svets och Smide inventerat läckan på sugledningen vid pumphuset och kommer efter tömningen av bevattningssystemet senare i höst att omedelbart påbörja konstruktion av en ny sugledning.

 

I detta fortsatta arbetet med greenkvalitén genomfördes även under samma tvåveckorsperiod två stycken bladgödslingar med extra järnsulfat på samtliga greener. 

 

 

 

Under gårdagen genomfördes ett återbesök av Mikael ”Bobban” Frisk tillsammans med klubbens Klubbrådgivare Per Svensson från Svenska Golfförbundet. Varvid ett möte med Kenneth Wahlström, Ronny Pettersson, Björn Persson, Emil Meijer och Bert-Ola Jansson genomfördes. Syftet med mötet var att återkoppla till ovan vidtagna åtgärder, samt att fortsätta planeringen av framtida arbeten och investeringar. Till grund för detta genomförde Bobban en rundvandring på banan inför mötet. Varvid följande tre åtgärder beslutades:

 

  1. Huvudbudskapet från Bobban var mycket tydligt. Intensivt fortsatt jobb med återtagande av grenkvalitén. I nämnd ordning skall ytterligare en stödsådd genomföras snarast möjligt, en specialgödsling med fast gödsel samt vertikalskärning och hålpipsluftning.
  2. Köp av tre nya vertikalskärningsaggregat via Kenneth Wahlström beslutades och slutfördes under mötestiden.
  3. Avslutningsvis granskades planen för förbättringar av konstbevattningssystemet vad avser fortsatt byte av ventiler och bevattningsspridare på greener och tee’s. I samband med spridarbyten kommer vissa att flyttas i syfte att förbättra dess täckningsgrad.

 

 

Drivingrangen:

Rangen öppen
Bollautomaten tar 10 kr mynt, Visa/Mastercard, förladdade kort
Ej självplock

Välkomna!

Uppdaterad: 28 MAJ 2018 10:43 Skribent: Emil Meijer
Epost: This is a mailto link

Postadress:
ForshagaDeje GK - Golf
Dömle 1
66991 Deje

Kontakt:
Tel: 055241440
E-post: This is a mailto link

Se all info