Hoppa till sidans innehåll

VGDF:s Regelkort


VGDF:s Regelkort 2018

Följande lokala regler och tävlingsbestämmelser har formulerats efter samråd med och godkännande av Värmlands Golfdistriktsförbund (VGDF:s) Vid en tvist om innebörden ska tolkning ske enligt Rules of Golf 2016. För den fullständiga texten till följande lokala regler och tävlingsbestämmelser hänvisas till bilaga 1 av den svenska översättningen av Rules of Golf.

Avsnitt A - Lokala regler

Följande lokala regler gäller, tillsammans med eventuella tillägg eller ändringar som publiceras vid den aktuella tävlingen, förutsatt att tävlingsledningen hänvisat till VGDF:s Regelkort i villkoren för tävlingen.

 

1.Out of bounds (Regel 27)

Bortom varje mur, staket eller vita pinnar som definierar banans gräns.

Notera:

a.    Där out of bounds definieras av vita pinnar, plattor, eller staket, går gränsen vid den del av pinnarnas eller staketstolparnas, dock inte sneda stödpinnar, inre punkter i marknivå.
När både pinnar och linjer används för att visa out of bounds identifierar pinnarna out of bounds och linjer definierar gränsen för out of bounds.
En boll är out of bounds när hela bollen ligger bortom en sådan gräns.

b.    Där det finns en vit spraylinje definierar linjen gränsen för out of bounds. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom sådan spraylinje.

c.    En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.

 

2. Vattenhinder (inkluderat sidovattenhinder) (Regel 26)

Vattenhinder markeras av gula pinnar, plattor eller linjer.

Sidovattenhinder markeras av röda pinnar, plattor eller linjer.

När både pinnar och linjer används för att visa vattenhinder eller sidovattenhinder identifierar pinnarna vattenhinder eller sidovattenhinder

och linjer definierar gränsen för vatten eller sidovattenhinder.

Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder.

Gränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret

.

Notera:

Droppzoner för vattenhinder - sid 146.

Om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas, är i ett vattenhinder eller ett

sidovattenhinder och droppzon har markerats får spelaren;

(i)             fortsätta under Regel 26–1; eller

(ii)            som ytterligare alternativ, droppa en boll, med ett slags plikt, i droppzonen.

 

3. Mark under arbete (Regel 25–1)

a.    Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b.    Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.

c.    Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

d.    Skarvar i skuren grästorv, sid 139. Spelaren får inte lättnad om skarven enbart har störande inverkan på spelarens stans

e.    Grusfyllda dräneringssträngar.

 

4. Onormala markförhållanden (Regel 25–1)

a.    Spelaren får inte ta lättnad när hål, hög eller gång gjord av bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel, enbart har störande inverkan på spelarens stans.

b.    Spelaren får ta lättnad när bollen ligger på eller när sprayade mätpunkter inverkar på området för spelarens avsedda sving på den finklippta delen av spelfältet.

c.    Spelaren får inte ta lättnad när mätpunkt bara inverkar på spelarens stans.

 

5. Pluggad boll (Regel 25–2)

Lättnad utökas till hela spelfältet, sid 136–137

.

Kompletterande undantag:

En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen

är pluggad i en torvad bunkerkant.

 

6. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24–1)

Stenar i bunkrar, sid 140.

 

7. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24–2)

a.    Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

b.    Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart hindrande föremål är en del av det oflyttbara hindrande föremålet.

c.    Oflyttbara hindrande föremål kan även identifieras av orange markering.

 

8. Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

 

Anmärkning:

Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

9. Turfpluggar på green

På green har skurna turfpluggar av alla storlekar samma status som

gamla hålpluggar och kan lagas enligt Regel 16-1c.

 

10. Organisk del av banan

a. Konstgjorda föremål, till exempel vajrar, kablar och skydd som sitter direkt på träd eller andra fasta föremål.

b. Konstgjorda väggar och pålverk när de ligger inom vattenhinder.

c. Bunker underlag och bunker kanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 

11. Upphöjda ledningar

Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt regel 20–5. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.

Undantag:

Ett slag som resulterar i att en boll träffar en upphöjd sammankoppling av kablar upplyfta från marken, får inte spelas om.

 

12.Avståndsmätare (Regel 14–3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14–3.

 

13. Modifiering av plikt för fel score på hål

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d.

Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

 

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel - Förlorat hål          Slagspel - Två slag

 

Avsnitt B – Tävlingsbestämmelser

1.   Specifikationer för klubbor och boll

a.    Förteckning över godkända klubbhuvuden för drivers, sid 148–149.

b.    Förteckning över godkända bollar, sid 149–150.

 

2.   Speltempo (anm. 2 i Regel 6–7) - sid 152

För att tävlingsregeln ska gälla måste tävlingsledningen fastställa ett tidsschema. Om inget tidsschema fastställts gäller Regel 6–7.

Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll/match bli utsatt for tidtagning om den:

• ligger över det officiella tidsschemat

• ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll (när det gäller den andra eller efterföljande bollar).

Om någon spelare/sida överskrider 40 sekunder för att slå ett slag från det att tidtagning påbörjats, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln.

Undantag:

En spelare/sida har 50 sekunder på sig att slå ett slag nar spelaren/sidan är först att slå: a) ett slag mot en green, inkluderat utslag på par 3-hål, b) en chip, c) en putt.

För brott mot tävlingsregeln gäller:

Första överträdelsen                  Varning

Andra överträdelsen                  Matchspel - förlust av hål; Slagspel – ett slag

Tredje överträdelsen                  Matchspel - förlust av hål; Slagspel – två slag

För ytterligare överträdelse        Diskvalifikation

 

En spelare/sida som blivit utsatt for tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag, bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll/match återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Notera:

a.    Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta.

b.    Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå.

c.    Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt.

d.    Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare i en boll för tidtagning istället för hela bollen.

 

3.    Avbrott i spelet (anm. i Regel 6-Sb)

Avbryta spelet omedelbart:    En lång signal med siren.

Avbryta spelet:                        Tre korta signaler med siren, upprepade gånger.

Återuppta spelet:                    Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

 

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation

 

4.   Transportmedel sid 153–154

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än med tillstånd från sin hemmaklubb (se Spel och

Tävlingshandbok 1.7.3 sid 30).

Undantag

1: Om en person som ingår i tävlingsledningen för den aktuella tävlingen tillfälligt ger tillstånd för en kort sträcka.

Anmärkning:

Tillstånd gäller under förutsättning att tävlingsledningen bedömer att banans

kondition tillåter användande av transportmedel och att arrangörsklubben kan tillhandahålla transportmedel.

 

5.   Antidoping

En spelare får inte inta några dopingklassade medel. Därför är det en spelares skyldighet att känna till den av WADA fastställda listan på sådana dopingklassade medel vilken RF följer.

Notera: Spelare som gör sig skyldig till doping kan diskvalificeras från både tävlingen där spelaren testades och alla efterföljande tävlingar i vilka spelaren spelade tills avstängningen träder i kraft. Diskvalificering i sådana fall inkluderar även förlust av poäng och prispengar.

 

6.   "Scoring area", scorekortsinlämning

Scorekort är inlämnat enligt regel 6-6c när spelaren helt har lämnat "Scoring area".

 

7. Resultat - tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

                                                                          VGDF Mars 2018
Uppdaterad: 11 JUN 2018 20:53 Skribent: Gun Ohlsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:
ForshagaDeje GK - Golf
Dömle 1
66991 Deje

Kontakt:
Tel: 055241440
E-post: This is a mailto link

Se all info