Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan


Verksamhetsplan 2018-2019

Vision

Dagens samhälle är fyllt av krav, stress och människor som är i behov av att socialisera, uppleva natur och förbättra sin hälsa. Vi på ForshagaDeje Golfklubb vill vara den ultimata platsen för människor idag att mötas, idrotta, utvecklas och må bra. Golfen är bevisat oerhört effektiv som motionsform och vi på ForshagaDeje Golfklubb är en anläggning som nu fortsätter att utvecklas till en plats för människor att samlas runt golfen, utvecklas och må bra.

”ForshagaDeje GK är en av de bästa klubbarna i Värmland för golfare”

Denna vision är något vi ska sträva mot. Det finns ingen tidsram för visionen utan den finns där som en ledstjärna för klubben och dess verksamhet.

Verksamhetsidé
ForshagaDeje Golfklubb ska bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande värden där känslan för klubben och ärligt spel är honnörsord.

Vi ska sträva efter att förbättra kunskaperna och känslan för golfregler och golfetik.

Vi arbetar efter att hela tiden utveckla medlemskapet och fylla det med olika värden för medlemmen.

ForshagaDeje Golfklubb tillhör Svenska Golfförbundet och därigenom Svenska Riksidrottsförbundet. Detta förpliktigar oss att följa deras stadgar och att arbeta mot samma mål. Vidare ska vi samarbeta med Värmlands Golfdistriktsförbund (VGDF) samt andra golfklubbar i olika syften.

Syftet med klubbens verksamhet är att bedriva idrotten golf.
 
Övergripande målsättning
ForshagaDeje Golfklubb strävar efter att ha en verksamhet som passar medlemmar i varierande ålder, alla ska ges en möjlighet att spela och träna golf utifrån sina egna förutsättningar. Golf är idrott som kan utövas av alla oavsett ålder, kön, ambition och förutsättningar.

ForshagaDeje Golfklubb strävar efter att kunna erbjuda medlemmar och gäster golfspel på en intressant och välskött bana. Detta ska ske i en trivsam miljö på en välutrustad golfanläggning.

Klubben ska sträva mot en kontinuerlig kvalitetsförbättring.

Övergripande verksamhet

- Banor och träningsområden
Banan ska präglas av en skötsel med hög finish så att golfupplevelsen blir lika bra för alla kategorier av spelare. Säkerhet, naturupplevelse och tillgänglighet är ledord med hög prioritet.

Träningsområden med en bra finish ska erbjudas till både medlemmar som gäster.

- Miljöarbete
Klubben skall påbörja ett miljöarbete och utifrån det upprätta en miljöplan som skall revideras årligen.

- Ekonomi

 • Klubbens ekonomi ska vara balans.
 • Ekonomi- och kontrollfunktionerna ska vara väl utvecklade.
 • Klubbens kostnader ska täckas av medlems- och reklamintäkter.

 

- Jämställdhetsplan
Alla specialidrottsförbund inom RF med tillhörande distrikt har uppmanats att fastställa en jämställdhetsplan med idrottens plan som utgångspunkt. Klubben ska utarbeta en jämställdhetsplan och meddela GDF vem som är jämställdhetsansvarig.

 

- Spel- och tävlingsverksamhet
Kommitténs uppdrag är att planera och genomföra säsongens tävlingsprogram. I uppdraget ingår att utse och utbilda tävlingsledare och funktionärer så att tävlingar kan genomföras med hög kvalitet. Vidare ingår ett samarbete med sponsorer, klubbens personal, restaurang och övriga kommittéer i samband med tävlingsarrangemang för att skapa en bra helhetsupplevelse. Kommittén har det övergripande ansvaret för all tävlingsverksamhet på klubben.

Övergripande mål för verksamheten

 • Att stärka klubbgemenskapen
 • Att locka fler spelare till vår bana
 • Att göra golfsporten roligare

Målet ska nås genom att tillhandahålla ett brett och attraktivt tävlingsutbud på alla nivåer för medlemmar och gäster. Vi ska erbjuda tävlingar av hög kvalité som ska stärka FoDGKs varumärke tillsammans med attraktiva priser. Förtäring och social samvaro arrangeras då det passar tävlingsarrangemanget.

 

- Ungdomsverksamheten
ForshagaDeje Golfklubb ska sträva efter att erbjuda en tränings- och tävlingsverksamhet för klubbens alla juniorer. Träningen ska i huvudsak inrikta sig på bredden.

Övergripande mål för verksamheten

 • Att arbeta för att göra klubben och golfspelet attraktivt för ungdomar
 • Att arbeta för att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl egna som externa tävlingar
 • Att arbeta för att öka antalet ungdomar

 

- Herrverksamheten
Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla herrar som är 22 år eller äldre genom att organisera gemensamt spel och tävlande.

Övergripande mål för verksamheten

 • Att öka intresset för klubbens aktiviteter
 • Att inspirera nya som gamla medlemmar till större självförtroende i sitt golfspel genom regelbundna speldagar, gemensam utbildning, mm.

 

- Damverksamheten
Kommitténs uppdrag är att ansvara för öppna aktiviteter som riktar sig till alla damer genom att organisera gemensamt spel och tävlande.

Övergripande mål för verksamheten

 • Att öka intresset för klubbens aktiviteter
 • Att inspirera nya som gamla medlemmar till större självförtroende i sitt golfspel genom regelbundna speldagar, gemensam utbildning, mm.

 

- Klubb- och medlemsverksamhet
Kommitténs uppdrag är att verka för trivselskapande händelser inom klubben både för klubbens medlemmar och gäster av alla kategorier och åldrar. Kommittén ska verka både för nya och äldre medlemmar, men särskild vikt ska läggas vid nyblivna medlemmar.

 • Att introducera nya medlemmar i golfspel och FoDGKs klubbliv
 • Att ha en väl fungerande fadderverksamhet för nybörjare
 • Att ansvara för arrangemang och åtgärder i syfte att värva medlemmar till klubben
 • Att arrangera nybörjartävlingar för medlemmar som ännu inte fått officiellt hcp
 • Att arrangera prova på dagar (typ Öppet Hus, Golfens dag eller liknande)
 • Att planera och genomföra fester och andra arrangemang för medlemmar

 

- Sponsor- och Marknadskommitté
Kommitténs uppdrag: är att värva sponsorer samt att skapa gemenskap mellan klubben och våra samarbetspartners. Vi kan erbjuda olika stora reklamskyltar vid klubbens parkering/reklamplank vid tee på hål 4/hålsponsring/på övningsrange, tävlingssponsring, företagsgolf, prova på aktivitet mm

Övergripande mål för verksamheten

 • Att trygga de intäkter som är upparbetade för att infria den budgeterade årliga intäkten.
 • Att utöka antalet medlemmar i kommittén.
 • Att söka nya sponsorer samt att marknadsföra ForshagaDeje Golfklubb genom de media och kanaler som är möjliga.

 

- Bankommitté
Kommitténs uppdrag är att till styrelsen föreslå förbättringsåtgärder på vår bana och våra träningsområden samt hålla banutvecklingsplanen aktuell i samverkan med ägaren.

Övergripande mål för verksamheten

 • Att upprätthålla banans standard och goda varumärke
 • Att fortsätta arbeta med banförbättrande åtgärder
 • Bevaka och hantera underhållsbehov

 

- Fastighetskommitté
Kommitténs uppdrag är att fastställa behov av reparationer och underhåll på kort och lång sikt i samverkan med ägaren.


Övergripande mål för verksamheten

 • Att skapa ändamålsenliga och säkra utrymmen för klubbens verksamhet
 • Att skapa väl anpassade inom-och utomhusmiljöer för personal, medlemmar och gäster
 • Att verka för att byggnader på ett naturligt sätt smälter samman med bana och omgivande natur
 • Att löpande underhålla fastigheterna för att minska behovet av större investeringar

 

- Restaurang/café
Verksamheten ska i första hand vara en service till medlemmar och gäster.


Övergripande mål för verksamheten

 • Att ge service till medlemmar och gäster genom försäljning av lättare förtäring
 • Att verksamheten skall bära sin egen kostnad

 

- Mätbara mål
Klubben ska senast 2019 ha 600 medlemmar, därav minst 15 % juniorer och minst 35 % kvinnor, och med visionen att innan 2021 ha 750 medlemmar.

Till sist

Klubben genom dess styrelse kommer att tillsammans med de olika kommittéerna samordna olika aktiviteter inom anläggningen för att uppnå större engagemang och helhetssyn. 

                                                                   Version 1.0


Vill du skriva ut Verksamhetsplanen så finns den här [pdf]
 
 
 
Uppdaterad: 17 MAR 2019 16:32

Postadress:
ForshagaDeje GK - Golf
Dömle 1
66991 Deje

Kontakt:
Tel: 055241440
E-post: This is a mailto link

Se all info